Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

1. [samen met J.G. Janssen] De radiant van de Perseïden in 1946. In: Hemel en Dampkring, jg.45, 1947, p.12-13.
2. [samen met C. de Jager] De radiant van de Perseïden in 1947. In: Hemel en Dampkring. Wetenschappelijk Supplement, no.1, december 1948, p.1-7.
3. Klokken als Muziekinstrumenten. In: Mens en Melodie, jg.5, 1950, p.23-27.
4. The system of the Hemony Carillons Tuning. In: Acustica vol.1, 1951, p.101-104. Herdrukt in: Acoustics of Bells, Thomas D.Rossing ed., (New York, 1984), p.187-190.
5. Ageneral bell formula. In: Acustica, vol.2, 1952, p.35-38.
6. Aestetische vormgeving aan klokken. In: Katholiek Bouwblad, jg.20, 1953, p.151-155.
7. Het ontstaan van de klokkeklank. In: Natuur en Techniek, jg.24, 1956, p.265-272.
8. De rijkdom van de klokkeklank. In: Mens en Melodie, jg.11, 1956, p.379-383.
9. Klokkenklanken. In:Administratie en Beheer, jg.5, december 1956.
10. Restauratie en uitbreiding van de beiaard van ‘s-Gravenhage. In: Programmaboekje “Beiaard-Vijfdaagse”, september 1956.
11. [BROCHURE] De restauratie van de beiaard van Amersfoort (Asten, 1956).
12. Restauratie van Hemony-beiaarden. In: Technische Gids , jg.26, 1956, p.150-152 en 169.
13. [BOEK, samen met J. van den Berk] Campanologie (Asten, 1956).
14. Het electronische klokkenspel. In: Mens en Melodie , jg.12, 1957, p.297-300.
15. Sacramentskerk heeft haar eigen stem. In: Nieuwe Zuid-Hollander , 27 september 1957.
16. Herdenking van de klokkengieters François en Pieter Hemony. In: Mens en Melodie , jg.14, 1959, p.69-72 en 106-111.
17. [BOEK] De klokkengieters François en Pieter Hemony (Asten, 1959).
18. [BOEK] Historische en muziakle aspekten van Hemony-beiaarden (Asten, 1960).
19. De dynamiek van de klokkeklank. In: Mens en Melodie , jg.16, 1961, p.49-52.
20. Enkele gedachten over de akoestiek van de klokkenkamer (Asten, 1961).
21. Glockenspielkunst. In: Musica , jg.15, 1961, p.280-284; Engelse vertaling in: Sonorum Speculum , no.17, december 1963, p.17-24 en in: Delta , vol.7, no.3, Autumn 1964, p.74-78; Deenste vertaling in: Acta Campanologica , no.5, marts 1974, p.27-31.
22. Enkele aspecten van het klokkengieten. In: Metalen , jg.16, 1961, p.128-132, 152-156 en 168-171.
23. Middeleeuwse klokkengietkunst. In: De Reservist , Zwolle, kerstmis 1961.
24. Campanologische verkennningen. In: Klok en Klepel , no.2, december 1961, p.1-8.
25. Recensie op Weissenbäck & Pfundner, Tönendes Erz. In: Mens en Melodie , jg.17, 1962, p.91-92.
26. Middeleeuwse klokkengietkunst. In: Klokken en Klokkengieters, Culemborg, 1963, p.13-158.
27. [BROCHURE] Beschouwingen over de akoestiek van de klokkenkamer (Asten, 1964).
28. [BROCHURE] Afstemte klokker eller “jomfruklokker”? Lezing te Svendborg (Den.) op 4 augustus 1964
29. Musikalisk metall – Den nederlandska klockjutningskonsten. In: Nederland – Noord Europa , vol.17, 1964, p.113-116.
30. The dutch art of bell founding. In: Metalen, special congress edition, International Foundry Congress Amsterdam 1964, p.64-68.
31. Oefenklavieren in het verleden. In: Klok en Klepel , no.4, november 1964, p.20-22.
32. Historische notities over het beiaardpedaal. In: Klok en Klepel , no.5, mei 1965, p.24-31.
33. Jan Adriaensz. Leeghwater en het klokkenspel. In: Klok en Klepel , no.6, november 1965, p.24-31.
34. Geschiedenis van het Hemony-klokkenspel in de toren van de St. Janskerk te Gouda. In: Zuid-Holland , jg.11, 1965, p.25-40.
35. Uurwerk, uurklok en voorslag op het vijftiende-eeuwse stadhuis van Veere. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond , jg.64, 1965, p.123-141.
36. Hedendaagse Nederlandse klokkengietkunst. In: Enkele voordrachten over muziek en muziekinstrumenten , Ned.Akoestisch Genootschap Delft, no.7, september 1965, p.20-49. Engelse vertaling in: Acoustics of Bells , Thomas D.Rossing (ed.), (New York, 1984), p.191-216.
37. On vibration patterns before Chladni. In: Janus , vol.52, 1965, p.113-120.
38. De kunst van het klokkengieten in Nederland. In: T.N.O.-Kontakt , jg.9, 1965, p.214-218.
39. ‘De aandoening’ van Nijkerks toren. In: Klok en Klepel , no.7, mei 1966, p.11-17.
40. [BOEK samen met Rinus de Jong en Romke de Waard] De zingende torens van Nederland. Uitgave in afleveringen door de Ned. Klokkenspel-Vereniging 1966-1976.
41. Detonerende klanken uit de 18de-eeuwse beiaardgieterij. In: Spiegel der Historie , jg.1, 1966, p.26-33.
42. The history of carillon in Holland. In: Netherlands-American Trade , May 1966, no.5, p.26-28.
43. Brabantse beiaardkunst. In: Brabantia , jg.15, 1966, p.194-199.
44. Klokken van en voor allen. In: Ruim Zicht , jg.16, no.1, 30 maart 1967, p.7,
45. De stemming van oude beiaarden. Namen zij wanklanken voor lief? In: Mens en Melodie , jg.22, 1967, p.212-215.
46. The art of the carillon. In: The Clapper , December 1967, p.2-4.
47. Het beiaardboek van Joannes de Gruijtters. In: Mens en Melodie , jg.33, 1968, p.314-316.
48. Alexius Jullien, Lotharings klokkengieter te Weert en Lier. In: ’t Land van Ryen , jg.18, 1968, p.54-87.
49. Recensie op Dr. C.N.Fehrmann, De Kamper klokgieters. In: Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis , 83ste stuk, 1968, p.126-130.
50. [BROCHURE] Beiaard- en Torenuurwerkmuseum (Asten Beiaard Centrum, 1968).
51. Het klokken- en beiaardmuseum te Asten. In: Mens en Melodie , jg.24, 1969, p.226-228.
52. Klok. In: Standaardencyclopedie , 1969, deel 7, p.235-236.
53. Het beiaard- en klokkenmuseum te Asten. In: Winkelweekkrant , Asten, 13 november t.m. 5 december 1970.
54. [BOEK] Van paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen (Zaltbommel, 1ste druk 1971, 2de druk, 1981).
55. Het beiaard- en klokkenmuseum. In: Antiek , jg.6, 1971/72, p.202-208.
56. Een Chinees klokkenspel uit de 6de eeuw voor Christus. In: Klok en Klepel , no.14, oktober 1972, p.6-15. Engelse vertaling in: Bulletin of the Guild of Carillonneurs in North America , Vol.XXIV, December 1973, p.23-31; Deense vertaling in: Acta Campanologica , no.7, juli 1975, p.1-11.
57. Klokken en klokjes uit de oudheid en buiten-Europese culturen. In: Jubileumboek 1922-1972 Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen , Willy Godenne & Henry Joosen, (ed.), Mechelen 1973), p.313-329.
58. Hemony en Fremy. In: Klok en Klepel, no.15 , februari 1974, p.7.
59. De stamboom van de beiaard. In: Klok en Klepel , no.15, februari 1974, p.21-23; Deense vertaling in: Acta Campanologica , no.8, december 1975, p.19-22.
60. [BOEK] Leerboek der campanologie. Een muzikaal-technische verhandeling over luidklokken en beiaarden (Asten, 1976, 2de druk 2003).
61. Elk jaar één kilogram lichter. In: Klok en Klepel, no.16, november 1974, p.15-20; Deense vertaling in: Acta Campanologica , no.10, november 1976, p.1-7. Engelse vertaling in: Bulletin of the Guild of Carillonneurs in North America , vol.30, January 1981, p.18
62. François & Pieter Hemony. In: Ergänzungsband die Musik in Geschichte und Gegenwart (Kassel, 1975), k.648-650.
63. Restaureren van historisch waardevolle beiaarden. In: Gamma , jg.27, 1975, p.242-244.
64. Het astronomisch kunstuurwerk. De automatische uurmuziek van oudheid en middeleeuwen (speciale editie Klok en Klepel, november 1977).
65. Astronomisch kunstuurwerk voor ESA te Parijs. In: Zenit , jg.5, 1978, p.122-123.
66. De puntgave techniek van het afblijven. In: Museumvisie , jg.2, no.2, juli 1978, p.26-27; Herdrukt in: Muziek en Onderwijs , jg.17, 1979, p.19-20.
67. Een 2000 jaar oud astronomisch instrument. In: Zenit , jg.5, 1978, p.414-418.
68. De plaats van het klokkenspel in het quadrivium. In: Klok en Klepel , Congresboek Amersfoort-Utrecht-1978, no.22, juni 1979, p.69-105. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.2, 1981, p.257-293.
69. Astrnomisch kunstuurwerk voor Asten. In: Zenit , jg.6, 1979, p.410-412.
70. Een klokkenspel te Peking. In: Klok en Klepel , no.23, december 1979, p.42-44.
71. De 17de-eeuwse klokkengieters François en Pieter Hemony, grondleggers van de Nederlandse beiaardkunst. In: Ons Amsterdam , jg.32, 1980, p.34-36.
72. Beiaard. In: De Stevenstoren, lotgevallen van toren en beiaard (Nijmegen, 1980).
73. Eine neue astronomische Kunstuhr mit Glockenspiel und Jaquemarts. In: Schriften der “Freunde alter Uhren” , Heft 19, 1980, p.51-60.
74. Hemisferische bellen en het klokkenspel van Born (L.). In: Klok en Klepel , no.24, juli 1980, p.1-12.
75. De oudste reizende beiaard. In: Klok en Klepel , no.24, juli 1980, p.27-28.
76. De ingeblazen klokketoon. In: Klok en Klepel , no.24, juli 1980, p.35.
77. Bestond reeds in 1788 een electrisch aangedreven klokkenspel? In: Klok en Klepel , no.24, 1980, p.35. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1987, p.8-14.
78. Een klokkenorkest met dode muzikanten. In: Klok en Klepel , no.25, december 1980, p.26-27.
79. Waar klokken al voor kunnen dienen. In: Klok en Klepel , no.25, december 1980, p.28.
80. Nachtelijke klokken in Korea. In: Klok en Klepel , no.25, december 1980, p.28.
81. [BROCHURE] Een klankanalyse van de 16de-eeuwse Van Wou-klokken in de Domtoren te Utrecht (Asten, 1980).
82. [BOEK] De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek (‘s-Gravenhage, 1981).
83. [BROCHURE] Het middeleeuwse klokkenspel van Bethlehem (Klok en Klepel, speciale editie, no.27, december 1981).
84. De automatische fluitspeler van de gebroeders Musa. In: Van speelklok tot pierement , no.1, 1981, p.9-13. Engelse vertaling in: Bulletin of the Musical Box Society International , Spring-Summer 1983, p.25-34.
85. Een speelrad voor automatisch klokkenspel. In: Van speelklok tot pierement , no.2, 1981, p.21-23.
86. De chunyu (ch’un yü) van prins Kung Ching-Wang. In: Mededelingenblad Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst , jg.11, no.4, september 1981, p.12-17. Deense vertaling in: Acta Campanologica , Vol.3, 1985, p.193-200.
87. Beieren in Jeruzalem en Bethlehem. In: Klok en Klepel , no.26, oktober 1981, p.18-30.
88. Restaureren – het verleden tot heden maken. In: Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en zijn luidklokken (Utrecht, 1981), p.63-91.
89. “Wat ongehoord en ongemeens soude wesen”. In: Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en zijn luidklokken (Utrecht, 1981), p.93-105.
90. Het middeleeuwse Domgelui te Utrecht. In: Klok en Klepel , no.28, juni 1982, p.2-3.
91. De Athanasius Kircher-stichting. In: Klok en Klepel, no.28, juni 1982, p.15-18.
92. Chinese slagklok van het type ch’un. In: Verslag over 1981 van de Vereniging Rembrandt, Nationaal Fonds Kunstbehoud , 1982, p.49-51.
93. Koninklijke Eijsbouts, een klokkengieterij. In: Gietwerk-Perspectief , jg.2, juli-augustus 1982, p.14-16.
94. The medieval peal of the Domtower in Utrecht. In: Bells, Bells, Bells! International Views on the Løgumkloster Carillon Congres 16-19 August 1982, (Svend Sørensen ed.).
95. Klokken spelen een melodie. In: Monumenten , jg.4, april 1983, p.24-26.
96. Het berekenen van een klokprofiel. In: Voordrachten gehouden op de bijeenkomst van 23 februari 1983 te Utrecht van het Nederlands Akoestisch Genootschap, Publicatie no.68, mei 1983, p.45-49.
97. [BROCHURE] Een astronomisch kunstuurwerk met fee en elfje. Een toelichting met bijlagen (Asten, 1983).
98. [BROCHURE] Fulgura frango. Ik breek de bliksem. Een middeleeuws klokopschrift (Asten, 1983).
99. De middeleeuwse caroccio. In: Klok en Klepel , no.30, juni 1983, p.10-12. Deense vertaling in:
100. Acta Campanologica , vol.3, 1984, p.177-180.
101. Stemmingen en klokkenspelen. In: Klok en Klepel , no.32, juni 1984, p.14-19.
102. Een Afrikaanse gezichtsbel. In: Verslag over 1983 van de Vereniging Rembrandt, Nationaal Fonds Kunstbehoud , 1984, p.57-58.
103. Problemen van restauratie. Lezing op het beiaardcolloquium te Hasselt (B.) op 20 augustus 1983. In: Bondsnieuws , tijdschrift van de Belgische Beiaardiersgilde, no. 87, november 1984, p.22-25.
104. Tweetonige Chinese speelklokken? In: Klok en Klepel , no.33, december 1984, p.29-35. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.3, november 1985, P.233-240.
105. [BROCHURE] Wordt de beiaardier door de computer bedreigd? (Asten, 1984).
106. [BROCHURE] De twee klokkenspelen op het Nationaal Paleis te Mafra. Een verslag van de huidige toestand (Asten, 1984).
107. [BROCHURE] Klokken klinken in het Nationaal Beiaardmuseum. Gids van het Nationaal Beiaardmuseum (Asten, 1985).
108. [BOEK] Klokken en klokkenspelen in het Oude China tijdens de Shang- en Chou-dynastie (Asten, 1985).
109. Klokken: gewoon en ongewoon. In: Zomerconcerten Asten 1985 , p.4-6.
110. Het mysterie van de schuddende penant. In: Klok en Klepel , no.34, juni 1985, p.9-15. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.3, 1986, p.275-282.
111. “Met losgemaakte ringkraag en in hevig zweet”. Een oriënterende verkenning in oude beiaardtracturen. In: Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek , jg.1, 1985, p.109-222.
112. Een electrisch gestuurde beiaard in 1761. In: Klok en Klepel , no.35, december 1985, p.9-13.
113. Het Nationaal Beiaardmuseum te Asten. In: Klok en Klepel , no.35, december 1985, p.17-19.
114. Bel van de Gandhara-cultuur. In: Verslag over 1985 van de Vereniging Rembrandt. Nationaal Fonds Kunstbehoud , p.52-53.
115. Partial Groups in the Bell Sound. In: The Journal of the Acoustical Society of America , vol.79, 1986, p.2000-2011.
116. A carillon with major-third bells. In: Preceedings of the 12th International Congress of Acoustics , Toronto, 24-31 juli 1986.
117. De luidklok tussen magie en muziek. In: Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek, jg.2, 1986, p.139-186.
118. Zijn niet-octaafklokken onaanvaardbaar? In: Klok en Klepel , no.37, december 1986, p.10-15.
119. Klokgebruiken in Italië. In: Klok en Klepel, no.37 , december 1986, p.15-16.
120. Een muzikale snelheidscontrole. In: Klok en Klepel , no.37, december 1986, p.29.
121. [BROCHURE] Een beiaard met majeur-klokken (Asten, 1986) [ook in Engelse vertaling].
122. [BROCHURE] The designing of swinging bells and carillon bells in the past and present (Asten, 1987).
123. De gulden snede en het navelstaren. In: Mens en Melodie , jg.42, 1987, p.233-234.
124. [samen met A.Schoofs, F. van Asperen en P.Maas] A carillon of major-third bells. I. Computation of bell profiles using structural optimization. In: Music Perception , vol.4, 1987, p.245-254.
125. A carillon of major-third bells. III. From theory to practice. In: Music Perception , vol.4, 1987, p.267-280.
126. Slagklok uit de Chinese Chou-dynastie. Jaarverslag 1986 van de Vereniging Rembrandt , Amsterdam, 1987, p.40-41.
127. Beiaarden en zure regen. In: Klok en Klepel , no.39, december 1987, p.15-18.
128. Aardgas heeft onze beiaard gered. In: NRC Handelsblad , 2 februari 1988.
129. [samen met Thomas D.Rossing, S.Scott Hampton, Bernard E. Richardson and H.John Sathoff] Vibrational modes of Chinese two-tone bells. In: The Journal of the Acoustical Society of America, vol.83, 988, p.369-373.
130. Het Nationaal Beiaardmuseum in Asten. In: Brabantia , jg.37, februari 1988, p.27-28.
131. De beiaard op het Monasterium San Lorenzo de El Escorial. In: Klok en Klepel , no.40, juni 1988, p.1-6. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1991, blz.257-263.
132. La reconstrucciom del Carillon de 1673 de Melchior de Haze. In: El carillons del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid, 1988), p.41-61.
133. De Victoria- of Reform-klok: een mislukt experiment. In: Klok en Klepel , no.41, december 1988, p.15-19; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1990, blz.225-230.
134. The tuning of the Bells of Marquis Yi. In: Acustica , vol.67, 1988, p.144-148.
135. Wie is bang voor de computer. In: Klok en Klepel , no.42, juni 1989, p.5-15.
136. Een astronomisch kunstuurwerk voor Nagasaki Holland Village. In: Zenit , juli/augustus 1989, p.270-274.
137. Das Glockenspielmuseum in Asten, Holland. In: Das mechanische Musikinstrument , nr.47, Juli 1989, p.5-8.
138. Den gamle kinesiske klokkestober-kunst. In: Acta Campanologica , vol.4, 1989, p.173-177.
139. [BROCHURE] De orakelklok van het Hollandse Dorp Nagasaki. In het Japans (Nagasaki, 1990).
140. [BROCHURE] The astronomical Monumental Clockwork of Nagasaki Holland Village (Asten, 1990).
141. [BOEK samen met J.W.C.Besemer] Zingende Torens. Gelderland & Limburg (Zutphen, 1990).
142. Het vormen en gieten van een klok. Herschreven naar een verhandeling uit 1795 van A.H. van Bergen. In: Klok en Klepel , no.43, december 1989, p.19-29; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1991, blz.267-279.
143. A carillon consisting of bells with a major third overtone. In: Texts of papers and presentations presented during the Seventh International Carillon Congress at the University of Michigan , Ann Arbor, July 5-8, 1986, World Carillon Federation 1989.
144. O carrilhao da torre sul do Palacio Nacional de Mafra. In: Os carrilhoes de Mafra , Lisboa, 1989, p.42-73.
145. De orakelklok van het Hollands dorp Nagasaki. In het Japans (Nagasaki, 1990).
146. Het oordeelspel in de Sint-Jan. In: In Buscoducis, A.M.Koldeweij (ed.), (’s-Gravenhage, 1990) , p.403-410.
147. [BOEK] The astronomical Monumental Clockwork of Nagasaki Holland Village (Asten, 1990).
148. [BOEK samen met J.W.C. Besemer] Zingende Torens. Gelderland en Limburg (Zutphen, 1990).
149. Problemas con la restauracion de campanas y carillones. In: VIII congres de conservacio de bons culturals , Valencia, 1990, blz.422-425.
150. [BOEK samen met Wim Tryen en Gilbert Huybens], Beiaardkunst in de Lage Landen (Tielt, 1991). Ook in een Engelse vertaling.
151. De oudst bewaard gebleven automatisch klokkenmuziek (ca.1300). In: Klok en Klepel , no.46, juni 1991, p.3-6. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, Juni 1992, no.1, p.2-8.
152. Dan mocht de beiaard spelen. In: Muziek & Woord , programmablad van de BRT, juni 1991, p.47.
153. A statistical investigation of historical swinging bells in West Europe. In: Acustica , vol.74, 1991, p.97-108.
154. [BOEK] Profielconstructies van luid- en beiaardklokken in het verleden (Asten, 1991).
155. Een merkwaardige luidas. In: Klok en Klepel , no.47, december 1991, p.19-20.
156. Reactie op het NKV-standpunt inzake de grote terts-klok. In: Klok en Klepel , no.47, december 1991, p.32-37.
157. De herkomst van het woord “campanologie”. In: Klok en Klepel , no.47, december 1991, p.62.
158. [BOEK] Profielconstructies van luid- en beiaardklokken in het verleden (Asten, 1991).
159. The Netherlands Carillon Museum. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.68-73.
160. Restoration of historic carillons. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , ed. L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.74-89.
161. Acoustic research. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.132-145.
162. [samen met Jacques Maassen] Export. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.192-205.
163. Klokken en klokkenspelen tijdens de Shang- en Zhou-dynastie. In: Aziatische Kunst 1992, jg.22, no.1, maart 1992, p.6-14.
164. Een klokkegieting te Kyoto – Japan. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.3, april 1992, p.9-11.
165. Klokprofiel – klankleur, een romantische vergissing. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.3, april 1992, p.14-16.
166. “Do to the book, quench the candle, ring the bell! Amen. Amen.” In: Klok en Klepel , no.48, juni 1992, p.2-11; Deense vertaling Acta Campanologica , vol.5, 1994, p.129-140.
167. Erstes Kolloquium zur Glockenkunde in Deutschen Glockenmuseum in Greifenstein/Hessen. In: Klok en Klepel , no.48, juni 1992, p.40.
168. Geschiedenis is niet een reeks feiten, doch de interpretatie van die feiten. In: Klok en Klepel , no.48, juni 1992, p.47-50.
169. Het occult gebruik van klokken en bellen. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.4, juli 1992, p.7-14. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, Augustus 1993, 97-112.
170. Recensie op L.J.Meilink-Hoedemaker, Ferdinand Timmermans. Portret van een beiaardier in het kader van zijn tijd (Rotterdam, 1991). In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis , jg.42, no.2, 1992, p.146-148.
171. [samen met Wim Truyen] Een Russische klokkenexpeditie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.5, november 1992, p.1-10.
172. Het restaureren van oude beiaarden en andere muziekinstrumenten. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.5, november 1992, p.13-19.
173. De necromantische klokjes van Paracelsus en Girardius. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.5, november 1992, p.19-20; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, 1994, p.165-168.
174. Een Nederlandse beiaard uit 1757 te Sint-Pietersburg. In: Klok en Klepel , no.49, december 1992, p.4-14.
175. [samen met Wim Truyen] Een Russische klokkenexpeditie. In: Klok en Klepel , no.49, december 1992, p.28-35.
176. Geluiden van boven. Het occult gebruik van klokken en bellen. In: Skepter , jg.5, mo.4, december 1992, p.41-48.
177. [BROCHURE] Campanologisch onderzoek. Een inventarisatie voor verder beraad (Asten, 1992).
178. Bach en het getal, een reactie. In: Brabantia , jg.42, no.1, februari 1993, p.25.
179. [BOEK] Trommelspeelwerken in het verleden. De automatische uurmuziek van het klokkenspel (Asten, 1993).
180. Een Chinese lithofoon. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.6, april 1993, p.3-6; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, Mai 1995, p.206-212.
181. Een Tibetaanse priesterbel van het Boeddhistisch tantrisme. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.6, april 1993, p.7-13.
182. Klokken en bellen in het Japan van vroeger en nu. In: Klok en Klepel , no.50, juni 1993, p.33-46; no.51, december 1993, p.17-24.
183. Het carillon en de hinderwet. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.7, augustus 1993, p.8-10.
184. Een heikele kwestie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.7, augustus 1993, p.11-13.
185. Zilver en goud die de klokkeklank zouden verrijken. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.7, augustus 1993, p.14-21.
186. Hamer en klokkenspel. Jef Denijns modernisering van de beiaard. In: Mens en Melodie, jg.48, 1993, p.453-460.
187. Els problemes de la restauració de les campanas i dels carillons. In: Campaners , no.6, Valencia, 1993, p.46-49.
188. Restauració de campanas. In: Campaners , no.6, Valencia, 1993, p.72-79.
189. Jaap van der Ende, een bevlogen beiaardadviseur met stijl. In: Portret van een beiaardier , red. Henry Groen, Dordrecht, 1993, p.45-60.
190. Klokken die in moerassen en poelen verdwenen en over klokken die zwijnen omhoog woelden. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.8, december 1993, p.1-7. In het Deens in Acta Campanologica, November 1995, vol.5, p.225-238.
191. [als Joseph Boncate ] De Liberty bell te Philadelphia. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.8, december 1993, p.13-16.
192. [BOEK samen met J.W.C. Besemer] Zingende Torens. Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel (Zutphen, 1994).
193. Het wijden van luidklokken in de katholieke kerk. In: Berichten uit het Nationaal Beiaarmuseum , no.9, april 1994, p.1-10. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, Oktober 2000, p.202-217.
194. Beiaardklepels in het verleden. In: Klok en Klepel , no.52, juni 1994, p.19-34. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, 1996, p.257-271.
195. De akoestiek van de klokkenkamer. In: Klok en Klepel , no.53, december 1993, p.9-23. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, no.2, november 1997, p.33-48.
196. Een Utrechts klokkenraadsel. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.10, augustus 1994, p.15-20.
197. Stemming en timbre van een beiaard. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.11, april 1995, p.9-10.
198. Is de Deventer beiaard een valse beiaard? In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.11, april 1995, p.10-12.
199. De middeleeuwse klokkengieterij van de monnik Theophilus. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.12, augustus 1995, p.1-10.
200. Een grote terts-klok zonder bult. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.12, augustus 1995, p.19-20).
201. Vormoptimalisatie van luid- en beiaardklokken. In: Symposium Structural Optimization in the Netherlands , F. van Keulen en A.J.G. Schoofs (ed.), November 9, 1995, Technische Universiteit Delft.
202. Glocke und Glockenspiele. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart , Sachteil 3, Kassel 1995, kolom 1420-1422, 1434-1435, 1453-1481.
203. Een onovertroffen vakman wiens vaardigheden nog steeds niet doorgrond zijn? Of doodgewoon klankrijker door veelvuldig gebruik? In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.13, december 1995, p.10-14.
204. Klokkeklank en de kritieke bandbreedte. Een pleidooi voor een grotere verscheidenheid in klokkeklanken. In: Klok en Klepel , no.55, december 1995, p.31-34.
205. Klokken die naar Rome reizen en een wandelende klok. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.14, april 1996, p.8-10.
206. Een klok met een zwevende klank die wellicht een grote terts-klok wordt. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.14, april 1996, p.14-16.
207. [BOEK] Campanologie. Een leerboek over klank en toon van klokken en beiaarden (Mechelen, 1996, 2de druk 1997).
208. De dubbeltonig Chinese klok tijdens de Shang- en Chou-dynastie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.16, februari 1997, p.14-18.
209. Berekening van het klokprofiel. De eindige-elementen-methode in combinatie met optimalisatie-techniek helpt een oud ambacht. In: Principieel, werktuigbouwkundig magazine, Universiteit Twente , jg.1, Lente 1997, p.23-28.
210. Designing Chimes and Carillons in History. In: Acustica, 1997, vol.83, p.320-336.
211. Hoe realistisch zijn de middeleeuwse traktaten over de berekening van de afmetingen van cimbalen? In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.17, mei 1997, p.14-19.
212. Een ruzie tussen Nijmegen en Luik of wel hoe Jean-Baptiste Levache uit Luik in 1735 een vals carillon voor Nijmegen goot. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.18, augustus 1997, p.3-11.
213. De ligging van de kleine terts-partiaal kenmerkend voor de identiteit van de klokkengieter? In: Klok en Klepel , no.60, september 1997, p.12-15.
214. Metaalkunde en Torenklokken. In: Metalen in Monumenten en Vernieuwbouw , Syllabus van de Studiedag van WTA, Nederland-Vlaanderen, Wetenschappelijk-Technische Groep voor Aanbevelingen inzake Bouwrenovatie en Monumentenzorg, op 21 november 1997 in het Provinciehuis te Antwerpen, p.60-73.
215. Veranderingen in het metaal van torenklokken. In: Klok en Klepel , no.61, december 1997, p.2-10.
216. Hoe die große Schweigering in het Keulen van 1874 aan de basis stond van een computer-programma voor het berekenen van een goed luidende klok. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.19, december 1997, p.3-5.
217. Een kleine geschiedenis van klokken lappen tot klokken lassen. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.20, april 1998, p.14-26. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, Oktober 1998, p.65-88.
218. Hebben zij oren noch smaak? In: Berichten uit het Nationaal beiaardmuseum , no.21, augustus 1998, p.3-9. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, April 1999, p.104-119.
219. Een oud klokkenboek en zijn geschiedenis. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.21, augustus 1998, p.10-11.
220. Een mislukte gieting te Den Bosch in 1640 “doordien de grondt was besweecken”. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.21, augustus 1998, p.14-17.
221. Van brons, brons en brons. In: Steengoed! De zorg voor historische bouwmaterialen , Open Monumenten Dag, Vlaardingen, 12 september 1998, p.41-43.
222. Methoden des Glockenformens in der Vergangenheit. In: Jahrbuch für Glockenkunde , 9.-10.Band, 1997/98, p.99-114.
223. Ein einfach auszuführende Untersuchung an einer nicht gut läutenden Glocken. In: Jahrbuch für Glockenkunde , 9.-10.Band, 1997/98, p.211-214.
224. De kleine terts-boventoon tussen harmonie en melodie. In: Klok en Klepel , no.64, september 1998, p.4-10.
225. Klok en bel bij overlijden en begraven. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.22, december 1998, p.3-8. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, Oktober 1999, p.137-147.
226. Restaureren in de jaren zestig en zeventig, of: hoe het werkelijk geweest is. In: Klok en Klepel , no.65, maart 1999, p.3-7.
227. Over springende wijnglazen en resonerende klokken. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no,23, maart 1999, p.3-9.
228. De opschriften op de klokken van Medardus Waghevens (1530) uit de voormalige voorslag van Zoutleeuw. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.24, augustus 1999, p.3-6.
229. De orakelbel of iroke. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.24, augustus 1999, p.14-17 en in: Nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden van Etnografica , no.69, Winter 2000, p.20-28.
230. De stemkamer der Hemony’s. In: Klok en Klepel , no.68, september 1999, p.1.
231. Een geheim der Hemony’s ontsluierd. In: Klok en Klepel , no.68, september 1999, p.17-19.
232. Het klokkenspel van Peter van den Ghein (1615-1616) in de toren van de hervormde kerk te Sint Maartensdijk. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.25, december 1999, p.15-19.
233. Het vormen en gieten van een klok in de vroegere klokkengieterij. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.26, april 2000, p.4-8.
234. [BOEK] Magie & Klokken. Het occult gebruik van klokken en bellen, vroeger en nu – hier en elders (Asten, 2000).
235. [BOEK] Het vormen en gieten van klokken in het verleden (Asten, 2000).
236. Aanslagtechniek op historische beiaarden. In: Klok en Klepel , no.70, maart 2000, p.8-13.
237. Het Nijkerker klokkenspel. De stemming van de klokken vóór de restauratie in 1961. In: Klok en Klepel , no.70, maart 2000, p.21-22.
238. De stembank van François en Pieter Hemony. In: Klok & Klepel, no. 71, juni 2000, p.5-9.
239. De stembank van François en Pieter Hemony. Een poging tot reconstructie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.27, augustus 2000, p.8-18.
240. The Geometrical Limits of the Carillon Bell. In: Acustica, vol.86, 2000, p.543-549.
241. The Removal of Warbles or Beats in the Sound of a Bell. In: Acustica , vol.86, 2000, p.550-556.
242. [BOEK] Geschiedenis van wetenschappelijk onderzoek in de Campanologie (Asten, 2000).
243. Entwurf und Optimierung beliebiger Glockenrippen auf dem Computer mit Hilfe Finiter Elemente. In: Jahrbuch für Glockenkunde , 11.-12.Band 1999/2000, p.313-323.
244. Bells with a Non-symmetrical Section. In: Preceedings of the 11th World Carillon Congress. August 9-13,1998 Mechelen Leuven (Mechelen/Leuven, 2000),p.228-239.
245. Les cloches et carillons dans la Chine ancienne sous les dynasties Shang et Zhou. In: La voix du dragon. Trésors archéologiques et art campanaire de la Chine ancienne. 21 novembre 2000 – 25 février 2001. Musée de la Musique (Paris, 2000), p.68-73. In het Nederlands verschenen in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.28, december 2000, p.12-18.
246. De computer helpt bij het leggen van de ideale broekverbinding. In: Klok & Klepel , no.74, maart 2001, p.14-15.
247. Twee eeuwen klokken gieten in ‘s-Hertogenbosch. In: Kringnieuws , jg.26, bijlage bij no.4, juli 2000.
248. Astronomische kunstuurwerken in het bijzonder de reconstructie van het astronomisch kunstuurwerk van al-Jazari. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.29, april 2001, p.3-10.
249. Nogmaals de stembank der Hemony’s. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.29, april 2001, p.17-19.
250. Jan die Smet vander Diesdunc, een klokkengieter die verwarring stichtte. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.30, augustus 2001, p.3-5.
251. De zoektocht naar de slagtoon, Verschiltoon of periodiciteitstoon, dat is de kwestie. In: Klok & Klepel , no.76, september 2001, p.13-15.
252. Een omwenteling in de kunst van het stemmen van klokken. In: Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden , red. L.P.Grijp (Amsterdam, 2001), p.254-260.
253. Zes Chinese terracotta klokken. In: Bulletin van de Vereniging Rembrandt , jg.11, no.3, najaar 2001, p.11-12.
254. [BOEK] De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven, Aarle-Rixtel en Gescher (D.) gedurende de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw (Asten, 2002).
255. De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven en Aarle-Rixtel. In: Klok & Klepel, nummer 78, mnaart 2002, p.13-17 en in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, april 2002, no.32, p.6-11.
256. De eerste beiaard die ging reizen: De Reizende Beiaard. In: Klok & Klepel , no,79, juni 2002, p.20-23.
257. Een intrigerend akoestisch meetinstrument in de nieuwe tijdhal. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.33, augustus 2002, p.6-9.
258. De eerste beiaard die ging reizen: de reizende beiaard. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.33, augustus 2002, p.12-18.
259. Het Nationaal Beiaardmuseum op weg naar een nieuw begin. In: Klok & Klepel , no.81, december 2002, p.9-11.
260. Zeven jaar geleden schreven wij de brochure: ‘Op weg naar een nieuwe start’. Thans is die ‘start’ begonmen. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.34, december 2002, p.4-15.
261. Een Hemony-klok uit de Waddenzee in het Nationaal Beiaardmuseum. In: Klok & Klepel, no. 82, maart 2003, p.5-6.
262. [BOEK] Leerboek der campanologie (Asten, 2de druk, 2003).
263. Over luidende klokken en schommelende torens. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.,35, juni 2003, p.13-19.
264. Een unieke aanwinst. In: Klok & Klepel , no.83, juni 2003, p.13-14. Ook in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.33, juni 2003, p.10-11.
265. Over een klokkengieter die klokken vervalste en over een universiteit die haar kritische zin verloor. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.36, november 2003, p.5-19.
266. ’t Lust ons op de klokketon om doorluchte torentransen eenen klokkedans te dansen. In: Klok & Klepel , no.85, december 2003, p.5-9.
267. Historische notities bij de terugtrekveer en de repetitieveer. In: Klok & Klepel , no.86, maart 2004, p.11-13.
268. Ketelgongs: een bijzonder fenomeen in Zuidoost-Azië. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, mei 2004, no.37, p.6-17.
269. Historische uitvoeringspraktijk op een beiaard: een illusie? In: Klok & Klepel, no.88, september 2004, p.23-25.
270. Geert van Wou, een uitzonderlijk luidklokkengieter. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, oktober 2004, no.38, p.3-20.
271. Zum Einfluß und Haube auf die Klangstruktur der Glocke. In: Jahrbuch für Glockenkunde, 15.-16.Band, 2003/2004, p.457-462.
272. [BOEK] Een klokkengieter schrijft zijn opdrachtgever. De brieven van klokkengieter Pieter Hemony (Amsterdam) aan abt Antoine de Loose (Ename, B.) 1658-1678 (Asten, 2004).
273. Ze hebben de klok horen luiden. Kanttekeningen bij het artikel van Heleen van der Weel “Door opwaarts zwevende middenstemming kan het accoord reeds winnen.” In: Klok & Klepel, no.90, maart 2005, p.17-23.
274. De prijs doord eeuwen heen van klokken, geschut en bronzen beelden. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.39, mei 2005, p.7-22.
275. Klokkengieters en hun gilde. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.40, september 2005, blz.3-17.
276. Bronzen klok uit de Dong Son-cultuur. In: Bulletin van de Vereniging Rembrandt, jg.15, no.3, najaar 2005, p.16-17.
277. Desiderius Erasmus en de klokken van Averbode. In: Klok & Klepel, no.93, december 2005, p.13-17. Ook in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, januari 2006, no.41, blz.3-10.
278. De Hollandse reis van Jef Denijn in oktober 1915. Een keerpunt in de Nederlandse beiaardcultuur. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, april 2006, no.42, blz.6-28.
279. Magische klokken en bellen met slangen en draken/Magic bells decorated with snakes and dragons. In: Litteratura Serpentium, 2006, volume 26-1, blz.50-63.
280. Garderen en de Bach-stemming. In: Klok & Klepel, no.95, juni 2006, blz.6-7.
281. Zijn rijk duurde tweeënveertig maanden. In die tijd beierde Beëlzebub op zeven klokken. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, augustus 2006, no.43, blz.3-12.
282. Gerd van Wou und seine Glockenrippen. In: Jahrbuch für Glockenkunde. 17.-18. Band 2005/2006, blz. 389-394.
283. Een beiermeester uit Tiel die om de haverklap moest beieren. In Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, december 2006, no.44, blz. 3-12.
284. De rol van de slagtoon in de klank van de grote terts-klok. In Klok en Klepel, nummer 98, maart 2007, blz. 6-9.
285. Beschrijving van Klokken en Klokken-Spelen. (Asten, 2007).

 

 

Ga naar boven