Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • terts             zie octaafklok.
 • toetscompensatie
  Een veer onder een toets die ervoor zorgt dat de toets in rusttoestand geen tegendruk geeft.
 • toetsdraad
  In de toets-klepel verbinding de draad die aan de toets is bevestigd.
 • toongenerator
  Een elektrisch apparaat waarmee een wisselspanning van gewenste frequentie gemaakt kan worden.
 • tractuur
  Het type mechanische verbinding tussen klavier en klepels. Zie broeksysteem en tuimelaarsysteem.
 • trekmal             zie sjablone.
 • trillingstijd
  De tijd in seconden voor het maken van een volledige trilling. Zie ook frequentie.
 • trillingsvorm
  De wijze waarop de klokkenwand tijdens het trillen periodiek vervormt waarbij knopen en buiken de desbetreffende trilling karakteriseren.   
 •       
 • tripeloctaaf
  De partiaal die in een octaafklok drie octaven boven de slagtoon ligt.
 • trommelklavier
  De rij tuimelaars, lichters genaamd , voor de speeltrommel die met de speelhamers zijn verbonden.
 • trommelmaat
  Op een trommel voor vaste nootjes de afstand tussen twee horizontale rijen gaatjes.
 • trommelspeelwerk             zie speeltrommel.
 • tuimelaarsysteem             Zie de afbeelding.
 • tuimelklepel
  Een nauwelijks nog gebruikt systeem waarbij de klepelsteel van een klepel rechtstreeks op de tuimelaaras is gemonteerd. Daarmee vervalt de horizontaal lopende klepeldraad. Zie de afbeelding.
 • tweetje         zie vast nootje.
Ga naar boven