Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • octaaf          zie hieronder bij octaafklok.
 • octaafklok
  Een klok waarvan de laagste vijf partialen de relatieve reeks c1 - c2 - es2 - g2 - c3 vormen. Deze partialen dragen de eigennamen grondtoon, priem, kleine terts, kwint en octaaf. De slagtoon van deze klok is c2 die echter niet identiek is aan de priem c2. Vooral in luidklokken kunnen grote afwijkingen tussen de partialen voorkomen, in het bijzonder voor de priem, tot meer dan een halve toon. Zie ook niet-octaafklok. Boven het octaaf bevinden zich de minder belangrijke partialen, gewoonlijk volgens de toonreeks e2 - f2- - f2+ - g2 - a2 - b2 - c3+. Hierin staat - voor een kleine verlaging en + voor een kleine verhoging. Deze boventonen worden achtereenvolgens genoemd grote deciem, eerste undeciem, tweede undeciem, duodeciem, grote tredeciem, grote kwartdeciem en dubbeloctaaf.
 • octaafregel            zie slagtoon.
 • oefenklavier         zie studieklavier.
 • omzetten                               
  Het door elkaar mengen van het gesmolten brons in de oven, van vormmateriaal enz.
 • onderzetting         zie krukluidas.
 • ontzweven
  Het aanbrengen van verticale groeven aan de binnenkant van de klok teneinde een asymmetrie in de omtrek te corrigeren en daardoor een zweving in een bepaalde partiaal te elimineren. Ontzweven geschiedt vrijwel uitsluitend voor de grondtoon.
 • open klokkenkamer
  Een klokkenkamer die volledig open is, bijvoorbeeld een lantaarntoren.
 • opflikken
  Het schoonmaken en herstellen van de binnenwand van de oven.
 • ophangbout
  IJzeren bout waaraan een klok wordt opgehangen.
 • opkomer
  Een ontluchtingskanaal op de klok dat groter in doorsnede is dan de windpijp en dat geacht wordt de nog vloeibare klok in de gietvorm tijdens het stollen van extra brons te voorzien.
 • opschrift          zie randschrift.
 • opstoten
  Als gevolg van gassen in het brons het met kracht uit de vorm drijven van kleine hoeveelheden vloeibaar brons.
 • orgelpedaal            zie Hollands pedaal.
 • orkestklok
  Een meestal dunne klok die de echte klok op het concertpodium moet vervangen. Ook gebruikt men wel een klokplaat.
 • overzettuimelaar
  Een tuimelaar die ervoor zorgt dat de richting waarin een draad loopt, parallel verplaatst wordt.
 • oxide-insluiting
  Onregelmatige insluitingen van koperoxiden maar ook wel van slakken. Zie afbeelding.

 

P                           

Ga naar boven