Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • hamerveer
  Een lange bladveer die ervoor zorgt dat de vallende speelhamer niet op de klok blijft rusten.
 • handbel
  Een met de hand te bedienen bel, meer in het bijzonder een bel die bij het wisselluiden gebruikt kan worden.
 • handspel
  De bespeling van de beiaard door de beiaardier vanuit zijn beiaardklavier.
 • harmonisch gelui
  Twee of meer klokken die een harmonische samenklank vormen, bijvoorbeeld c - e - g. Er bestaan ook melodische geluien.
 • harmonischen
  Boventonen waarvan de frequenties zich tot de grondtoon verhouden als 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 enz. of in tonen c1 - c2 - g2 - c4 - e4 - g3 - lage bes3 - c4 enz. Een klok heeft derhalve geen harmonische reeks boventonen.
 • hemisferische klok
  Klok in de vorm van een halve bol.
 • Hertz          zie frequentie.
 • Hollands pedaal
  Pedaal waarvan het draaipunt onder zitbank van de speler ligt. Het systeem wordt nog slechts bij restauraties gebruikt.
Ga naar boven