Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

Hieronder volgt de eerste alinea van het artikel van André Lehr.

Als u het hele artikel wil lezen klik dan op http://www.beiaarden.nl/extra/erasmus.pdf.

 

Desiderius Erasmus (1466-1536), Rotterdammer van geboorte, was een humanist van Europees formaat.1 Zeer bedreven in het Latijn en later ook het Grieks was hij meer dan wie ook bekend met de klassieke auteurs die hij zo bewonderde. Een geleerde die zijns gelijke niet kende, doch ook een geleerde die gedurende zijn gehele leven vele landen van Europa bereisde zonder zich ergens voorgoed te vestigen. Na 1501 zou hij Holland echter nimmer weerzien en tenslotte in 1536 te Bazel sterven.

Humanist als hij was en schrijver van talrijke geleerde werken had hij contact met vele groten der aarde, of het nu de paus of een bisschop was dan wel een landsheer van meer dan regionale betekenis. Spotte hij bij tijd en wijle met hen? Men leze zijn nog altijd bekende "Lof der Zotheid" waarin de godin Zotheid de draak steekt met zoveel ijdelheden. Maar Erasmus was veel meer, een man die de menselijke vrijheid hoogachtte en als basis van menselijke handelen zag. Daarmee ook werd zijn tijdgenoot Luther zijn tegenstrever en zou hij, Erasmus, gehecht ook als hij was aan tradities, binnen de katholieke kerk zijn vertrouwde huis blijven vinden. En temeer omdat hij een priester was welke wijding hij zijn leven lang trouw is gebleven. 

 

Ga naar boven