G        

H                      

I                                

K                              

L