Klankspectrum

Een driedimensionale tekening waarin voor elke boventoon is aangegeven hoe de sterkte in de tijd afneemt. De afbeelding toont een dergelijk ge´dealiseerd spectrum met alle partialen tot het tripeloctaaf. Daarbij zijn de partialen in drie groepen ingedeeld.

terug