Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

142. Het vormen en gieten van een klok. Herschreven naar een verhandeling uit 1795 van A.H. van Bergen. In: Klok en Klepel , no.43, december 1989, p.19-29; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1991, blz.267-279.

143. A carillon consisting of bells with a major third overtone. In: Texts of papers and presentations presented during the Seventh International Carillon Congress at the University of Michigan , Ann Arbor, July 5-8, 1986, World Carillon Federation 1989.

144. O carrilhao da torre sul do Palacio Nacional de Mafra. In: Os carrilhoes de Mafra , Lisboa, 1989, p.42-73.

145. De orakelklok van het Hollands dorp Nagasaki. In het Japans (Nagasaki, 1990).

146. Het oordeelspel in de Sint-Jan. In: In Buscoducis, A.M.Koldeweij (ed.), (’s-Gravenhage, 1990) , p.403-410.

147. [BOEK] The astronomical Monumental Clockwork of Nagasaki Holland Village (Asten, 1990).

148. [BOEK samen met J.W.C. Besemer] Zingende Torens. Gelderland en Limburg (Zutphen, 1990).

149. Problemas con la restauracion de campanas y carillones. In: VIII congres de conservacio de bons culturals , Valencia, 1990, blz.422-425.

150. [BOEK samen met Wim Tryen en Gilbert Huybens], Beiaardkunst in de Lage Landen (Tielt, 1991). Ook in een Engelse vertaling.

151. De oudst bewaard gebleven automatisch klokkenmuziek (ca.1300). In: Klok en Klepel , no.46, juni 1991, p.3-6. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, Juni 1992, no.1, p.2-8.

152. Dan mocht de beiaard spelen. In: Muziek & Woord , programmablad van de BRT, juni 1991, p.47.

153. A statistical investigation of historical swinging bells in West Europe. In: Acustica , vol.74, 1991, p.97-108.

154. [BOEK] Profielconstructies van luid- en beiaardklokken in het verleden (Asten, 1991).

155. Een merkwaardige luidas. In: Klok en Klepel , no.47, december 1991, p.19-20.

156. Reactie op het NKV-standpunt inzake de grote terts-klok. In: Klok en Klepel , no.47, december 1991, p.32-37.

157. De herkomst van het woord "campanologie". In: Klok en Klepel , no.47, december 1991, p.62.

158. [BOEK] Profielconstructies van luid- en beiaardklokken in het verleden (Asten, 1991).

159. The Netherlands Carillon Museum. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.68-73.

160. Restoration of historic carillons. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , ed. L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.74-89.

161. Acoustic research. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.132-145.

162. [samen met Jacques Maassen] Export. In: 45 Years of Dutch Carillons 1945-1990 , L.Boogert, A.Lehr, J.Maassen (ed.), 1992, p.192-205.

163. Klokken en klokkenspelen tijdens de Shang- en Zhou-dynastie. In: Aziatische Kunst 1992, jg.22, no.1, maart 1992, p.6-14.

164. Een klokkegieting te Kyoto - Japan. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.3, april 1992, p.9-11.

165. Klokprofiel - klankleur, een romantische vergissing. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.3, april 1992, p.14-16.

166. "Do to the book, quench the candle, ring the bell! Amen. Amen." In: Klok en Klepel , no.48, juni 1992, p.2-11; Deense vertaling Acta Campanologica , vol.5, 1994, p.129-140.

167. Erstes Kolloquium zur Glockenkunde in Deutschen Glockenmuseum in Greifenstein/Hessen. In: Klok en Klepel , no.48, juni 1992, p.40.

168. Geschiedenis is niet een reeks feiten, doch de interpretatie van die feiten. In: Klok en Klepel , no.48, juni 1992, p.47-50.

169. Het occult gebruik van klokken en bellen. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.4, juli 1992, p.7-14. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, Augustus 1993, 97-112.

170. Recensie op L.J.Meilink-Hoedemaker, Ferdinand Timmermans. Portret van een beiaardier in het kader van zijn tijd (Rotterdam, 1991). In: Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis , jg.42, no.2, 1992, p.146-148.

171. [samen met Wim Truyen] Een Russische klokkenexpeditie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.5, november 1992, p.1-10.

172. Het restaureren van oude beiaarden en andere muziekinstrumenten. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.5, november 1992, p.13-19.

173. De necromantische klokjes van Paracelsus en Girardius. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.5, november 1992, p.19-20; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, 1994, p.165-168.

174. Een Nederlandse beiaard uit 1757 te Sint-Pietersburg. In: Klok en Klepel , no.49, december 1992, p.4-14.

175. [samen met Wim Truyen] Een Russische klokkenexpeditie. In: Klok en Klepel , no.49, december 1992, p.28-35.

176. Geluiden van boven. Het occult gebruik van klokken en bellen. In: Skepter , jg.5, mo.4, december 1992, p.41-48.

177. [BROCHURE] Campanologisch onderzoek. Een inventarisatie voor verder beraad (Asten, 1992).

178. Bach en het getal, een reactie. In: Brabantia , jg.42, no.1, februari 1993, p.25.

179. [BOEK] Trommelspeelwerken in het verleden. De automatische uurmuziek van het klokkenspel (Asten, 1993).

180. Een Chinese lithofoon. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.6, april 1993, p.3-6; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, Mai 1995, p.206-212.

181. Een Tibetaanse priesterbel van het Boeddhistisch tantrisme. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.6, april 1993, p.7-13.

182. Klokken en bellen in het Japan van vroeger en nu. In: Klok en Klepel , no.50, juni 1993, p.33-46; no.51, december 1993, p.17-24.

183. Het carillon en de hinderwet. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.7, augustus 1993, p.8-10.

184. Een heikele kwestie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.7, augustus 1993, p.11-13.

185. Zilver en goud die de klokkeklank zouden verrijken. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.7, augustus 1993, p.14-21.

186. Hamer en klokkenspel. Jef Denijns modernisering van de beiaard. In: Mens en Melodie, jg.48, 1993, p.453-460.

187. Els problemes de la restauració de les campanas i dels carillons. In: Campaners , no.6, Valencia, 1993, p.46-49.

188. Restauració de campanas. In: Campaners , no.6, Valencia, 1993, p.72-79.

189. Jaap van der Ende, een bevlogen beiaardadviseur met stijl. In: Portret van een beiaardier , red. Henry Groen, Dordrecht, 1993, p.45-60.

190. Klokken die in moerassen en poelen verdwenen en over klokken die zwijnen omhoog woelden. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.8, december 1993, p.1-7. In het Deens in Acta Campanologica, November 1995, vol.5, p.225-238.

191. [als Joseph Boncate ] De Liberty bell te Philadelphia. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.8, december 1993, p.13-16.

192. [BOEK samen met J.W.C. Besemer] Zingende Torens. Friesland, Groningen, Drenthe & Overijssel (Zutphen, 1994).

193. Het wijden van luidklokken in de katholieke kerk. In: Berichten uit het Nationaal Beiaarmuseum , no.9, april 1994, p.1-10. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, Oktober 2000, p.202-217.

194. Beiaardklepels in het verleden. In: Klok en Klepel , no.52, juni 1994, p.19-34. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.5, 1996, p.257-271.

195. De akoestiek van de klokkenkamer. In: Klok en Klepel , no.53, december 1993, p.9-23. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, no.2, november 1997, p.33-48.

196. Een Utrechts klokkenraadsel. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.10, augustus 1994, p.15-20.

197. Stemming en timbre van een beiaard. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.11, april 1995, p.9-10.

198. Is de Deventer beiaard een valse beiaard? In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.11, april 1995, p.10-12.

199. De middeleeuwse klokkengieterij van de monnik Theophilus. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.12, augustus 1995, p.1-10.

200. Een grote terts-klok zonder bult. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.12, augustus 1995, p.19-20).

201. Vormoptimalisatie van luid- en beiaardklokken. In: Symposium Structural Optimization in the Netherlands , F. van Keulen en A.J.G. Schoofs (ed.), November 9, 1995, Technische Universiteit Delft.

202. Glocke und Glockenspiele. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart , Sachteil 3, Kassel 1995, kolom 1420-1422, 1434-1435, 1453-1481.

203. Een onovertroffen vakman wiens vaardigheden nog steeds niet doorgrond zijn? Of doodgewoon klankrijker door veelvuldig gebruik? In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.13, december 1995, p.10-14.

204. Klokkeklank en de kritieke bandbreedte. Een pleidooi voor een grotere verscheidenheid in klokkeklanken. In: Klok en Klepel , no.55, december 1995, p.31-34.

205. Klokken die naar Rome reizen en een wandelende klok. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.14, april 1996, p.8-10.

206. Een klok met een zwevende klank die wellicht een grote terts-klok wordt. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.14, april 1996, p.14-16.

207. [BOEK] Campanologie. Een leerboek over klank en toon van klokken en beiaarden (Mechelen, 1996, 2de druk 1997).

208. De dubbeltonig Chinese klok tijdens de Shang- en Chou-dynastie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.16, februari 1997, p.14-18.

209. Berekening van het klokprofiel. De eindige-elementen-methode in combinatie met optimalisatie-techniek helpt een oud ambacht. In: Principieel, werktuigbouwkundig magazine, Universiteit Twente , jg.1, Lente 1997, p.23-28.

210. Designing Chimes and Carillons in History. In: Acustica, 1997, vol.83, p.320-336.

211. Hoe realistisch zijn de middeleeuwse traktaten over de berekening van de afmetingen van cimbalen? In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.17, mei 1997, p.14-19.

212. Een ruzie tussen Nijmegen en Luik of wel hoe Jean-Baptiste Levache uit Luik in 1735 een vals carillon voor Nijmegen goot. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.18, augustus 1997, p.3-11.

213. De ligging van de kleine terts-partiaal kenmerkend voor de identiteit van de klokkengieter? In: Klok en Klepel , no.60, september 1997, p.12-15.

214. Metaalkunde en Torenklokken. In: Metalen in Monumenten en Vernieuwbouw , Syllabus van de Studiedag van WTA, Nederland-Vlaanderen, Wetenschappelijk-Technische Groep voor Aanbevelingen inzake Bouwrenovatie en Monumentenzorg, op 21 november 1997 in het Provinciehuis te Antwerpen, p.60-73.

215. Veranderingen in het metaal van torenklokken. In: Klok en Klepel , no.61, december 1997, p.2-10.

216. Hoe die große Schweigering in het Keulen van 1874 aan de basis stond van een computer-programma voor het berekenen van een goed luidende klok. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.19, december 1997, p.3-5.

217. Een kleine geschiedenis van klokken lappen tot klokken lassen. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.20, april 1998, p.14-26. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, Oktober 1998, p.65-88.

218. Hebben zij oren noch smaak? In: Berichten uit het Nationaal beiaardmuseum , no.21, augustus 1998, p.3-9. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, April 1999, p.104-119.

219. Een oud klokkenboek en zijn geschiedenis. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.21, augustus 1998, p.10-11.

220. Een mislukte gieting te Den Bosch in 1640 "doordien de grondt was besweecken". In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.21, augustus 1998, p.14-17.

221. Van brons, brons en brons. In: Steengoed! De zorg voor historische bouwmaterialen , Open Monumenten Dag, Vlaardingen, 12 september 1998, p.41-43.

222. Methoden des Glockenformens in der Vergangenheit. In: Jahrbuch für Glockenkunde , 9.-10.Band, 1997/98, p.99-114.

223. Ein einfach auszuführende Untersuchung an einer nicht gut läutenden Glocken. In: Jahrbuch für Glockenkunde , 9.-10.Band, 1997/98, p.211-214.

224. De kleine terts-boventoon tussen harmonie en melodie. In: Klok en Klepel , no.64, september 1998, p.4-10.

225. Klok en bel bij overlijden en begraven. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.22, december 1998, p.3-8. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.6, Oktober 1999, p.137-147.

226. Restaureren in de jaren zestig en zeventig, of: hoe het werkelijk geweest is. In: Klok en Klepel , no.65, maart 1999, p.3-7.

227. Over springende wijnglazen en resonerende klokken. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no,23, maart 1999, p.3-9.

228. De opschriften op de klokken van Medardus Waghevens (1530) uit de voormalige voorslag van Zoutleeuw. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.24, augustus 1999, p.3-6.

229. De orakelbel of iroke. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.24, augustus 1999, p.14-17 en in: Nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden van Etnografica , no.69, Winter 2000, p.20-28.

230. De stemkamer der Hemony's. In: Klok en Klepel , no.68, september 1999, p.1.

231. Een geheim der Hemony's ontsluierd. In: Klok en Klepel , no.68, september 1999, p.17-19.

232. Het klokkenspel van Peter van den Ghein (1615-1616) in de toren van de hervormde kerk te Sint Maartensdijk. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.25, december 1999, p.15-19.

233. Het vormen en gieten van een klok in de vroegere klokkengieterij. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.26, april 2000, p.4-8.

234. [BOEK] Magie & Klokken. Het occult gebruik van klokken en bellen, vroeger en nu - hier en elders (Asten, 2000).

235. [BOEK] Het vormen en gieten van klokken in het verleden (Asten, 2000).

236. Aanslagtechniek op historische beiaarden. In: Klok en Klepel , no.70, maart 2000, p.8-13.

237. Het Nijkerker klokkenspel. De stemming van de klokken vóór de restauratie in 1961. In: Klok en Klepel , no.70, maart 2000, p.21-22.

238. De stembank van François en Pieter Hemony. In: Klok & Klepel, no. 71, juni 2000, p.5-9.

239. De stembank van François en Pieter Hemony. Een poging tot reconstructie. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.27, augustus 2000, p.8-18.

240. The Geometrical Limits of the Carillon Bell. In: Acustica, vol.86, 2000, p.543-549.

241. The Removal of Warbles or Beats in the Sound of a Bell. In: Acustica , vol.86, 2000, p.550-556.

242. [BOEK] Geschiedenis van wetenschappelijk onderzoek in de Campanologie (Asten, 2000).

243. Entwurf und Optimierung beliebiger Glockenrippen auf dem Computer mit Hilfe Finiter Elemente. In: Jahrbuch für Glockenkunde , 11.-12.Band 1999/2000, p.313-323.

244. Bells with a Non-symmetrical Section. In: Preceedings of the 11th World Carillon Congress. August 9-13,1998 Mechelen Leuven (Mechelen/Leuven, 2000),p.228-239.

245. Les cloches et carillons dans la Chine ancienne sous les dynasties Shang et Zhou. In: La voix du dragon. Trésors archéologiques et art campanaire de la Chine ancienne. 21 novembre 2000 - 25 février 2001. Musée de la Musique (Paris, 2000), p.68-73. In het Nederlands verschenen in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.28, december 2000, p.12-18.

246. De computer helpt bij het leggen van de ideale broekverbinding. In: Klok & Klepel , no.74, maart 2001, p.14-15.

247. Twee eeuwen klokken gieten in 's-Hertogenbosch. In: Kringnieuws , jg.26, bijlage bij no.4, juli 2000.

248. Astronomische kunstuurwerken in het bijzonder de reconstructie van het astronomisch kunstuurwerk van al-Jazari. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.29, april 2001, p.3-10.

249. Nogmaals de stembank der Hemony's. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.29, april 2001, p.17-19.

250. Jan die Smet vander Diesdunc, een klokkengieter die verwarring stichtte. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.30, augustus 2001, p.3-5.

251. De zoektocht naar de slagtoon, Verschiltoon of periodiciteitstoon, dat is de kwestie. In: Klok & Klepel , no.76, september 2001, p.13-15.

252. Een omwenteling in de kunst van het stemmen van klokken. In: Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden , red. L.P.Grijp (Amsterdam, 2001), p.254-260.

253. Zes Chinese terracotta klokken. In: Bulletin van de Vereniging Rembrandt , jg.11, no.3, najaar 2001, p.11-12.

254. [BOEK] De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven, Aarle-Rixtel en Gescher (D.) gedurende de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw (Asten, 2002).

255. De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven en Aarle-Rixtel. In: Klok & Klepel, nummer 78, mnaart 2002, p.13-17 en in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, april 2002, no.32, p.6-11.

256. De eerste beiaard die ging reizen: De Reizende Beiaard. In: Klok & Klepel , no,79, juni 2002, p.20-23.

257. Een intrigerend akoestisch meetinstrument in de nieuwe tijdhal. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.33, augustus 2002, p.6-9.

258. De eerste beiaard die ging reizen: de reizende beiaard. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.33, augustus 2002, p.12-18.

259. Het Nationaal Beiaardmuseum op weg naar een nieuw begin. In: Klok & Klepel , no.81, december 2002, p.9-11.

260. Zeven jaar geleden schreven wij de brochure: 'Op weg naar een nieuwe start'. Thans is die 'start' begonmen. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.34, december 2002, p.4-15.

261. Een Hemony-klok uit de Waddenzee in het Nationaal Beiaardmuseum. In: Klok & Klepel, no. 82, maart 2003, p.5-6.

262. [BOEK] Leerboek der campanologie (Asten, 2de druk, 2003).

263. Over luidende klokken en schommelende torens. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.,35, juni 2003, p.13-19.

264. Een unieke aanwinst. In: Klok & Klepel , no.83, juni 2003, p.13-14. Ook in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.33, juni 2003, p.10-11.

265. Over een klokkengieter die klokken vervalste en over een universiteit die haar kritische zin verloor. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum , no.36, november 2003, p.5-19.

266. 't Lust ons op de klokketon om doorluchte torentransen eenen klokkedans te dansen. In: Klok & Klepel , no.85, december 2003, p.5-9.

267. Historische notities bij de terugtrekveer en de repetitieveer. In: Klok & Klepel , no.86, maart 2004, p.11-13.

268. Ketelgongs: een bijzonder fenomeen in Zuidoost-Azië. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, mei 2004, no.37, p.6-17.

269. Historische uitvoeringspraktijk op een beiaard: een illusie? In: Klok & Klepel, no.88, september 2004, p.23-25.

270. Geert van Wou, een uitzonderlijk luidklokkengieter. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, oktober 2004, no.38, p.3-20.

271. Zum Einfluß und Haube auf die Klangstruktur der Glocke. In: Jahrbuch für Glockenkunde, 15.-16.Band, 2003/2004, p.457-462.

272. [BOEK] Een klokkengieter schrijft zijn opdrachtgever. De brieven van klokkengieter Pieter Hemony (Amsterdam) aan abt Antoine de Loose (Ename, B.) 1658-1678 (Asten, 2004).

273. Ze hebben de klok horen luiden. Kanttekeningen bij het artikel van Heleen van der Weel "Door opwaarts zwevende middenstemming kan het accoord reeds winnen." In: Klok & Klepel, no.90, maart 2005, p.17-23.

274. De prijs doord eeuwen heen van klokken, geschut en bronzen beelden. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.39, mei 2005, p.7-22.

275. Klokkengieters en hun gilde. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, no.40, september 2005, blz.3-17.

276. Bronzen klok uit de Dong Son-cultuur. In: Bulletin van de Vereniging Rembrandt, jg.15, no.3, najaar 2005, p.16-17.

277. Desiderius Erasmus en de klokken van Averbode. In: Klok & Klepel, no.93, december 2005, p.13-17. Ook in Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, januari 2006, no.41, blz.3-10.

278. De Hollandse reis van Jef Denijn in oktober 1915. Een keerpunt in de Nederlandse beiaardcultuur. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, april 2006, no.42, blz.6-28.

279. Magische klokken en bellen met slangen en draken/Magic bells decorated with snakes and dragons. In: Litteratura Serpentium, 2006, volume 26-1, blz.50-63.

280. Garderen en de Bach-stemming. In: Klok & Klepel, no.95, juni 2006, blz.6-7.

281. Zijn rijk duurde tweeënveertig maanden. In die tijd beierde Beëlzebub op zeven klokken. In: Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, augustus 2006, no.43, blz.3-12.

282. Gerd van Wou und seine Glockenrippen. In: Jahrbuch für Glockenkunde. 17.-18. Band 2005/2006, blz. 389-394.

283. Een beiermeester uit Tiel die om de haverklap moest beieren. In Berichten uit het Nationaal Beiaardmuseum, december 2006, no.44, blz. 3-12.

284. De rol van de slagtoon in de klank van de grote terts-klok. In Klok en Klepel, nummer 98, maart 2007, blz. 6-9.

285. Beschrijving van Klokken en Klokken-Spelen. (Asten, 2007).

 

 

Ga naar boven