Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 • galmbord
  Schuin geplaatste houten planken die voorkomen dat regen en sneeuw in de klokkenkamer komen. Men spreekt van een gesloten klokkenkamer. Galmborden hebben tevens een milderend effect op de klokkenklank
 • galmgat
  De opening in de klokkenkamer waardoor het geluid naar buiten kan treden.
 • geleidelat
  Teneinde het slingeren van vooral verticaal lopende draden tegen te gaan wordt op regelmatige afstanden de draad door een oog geleid. De afbeelding toont een geleidelat. In dezelfde tekening is ook een domperrek opgenomen.
 • gelui
  Twee of meer luidklokken die samen luiden. Men spreekt van tweegelui, driegelui enz.
 • gerichte tuimelaar
  Een losse tuimelaar die recht boven de overeenkomende toets wordt geplaatst en wel zodanig dat deze scharniert in het vlak waarin de klepel zich beweegt (afbeelding).
 • gesloten klokkenkamer
  Een klokkenkamer die met galmborden is afgesloten.
 • gietgal                                                  
  Een lucht- of gasbel opgesloten in het brons. Zie afbeelding. De gietgal heeft doorgaans een ronde vorm.
 • giethuid
  Het onjuiste idee dat het brons van nature bedekt zou zijn met een dun laagje bestaande uit een stof met een andere structuur dan het klokkenbrons zelf.
 • gietkammetje
  Een dun kammetje klokkenbrons op het oppervlak van de klok dat tijdens het gieten ontstaat door een scheurtje in de mantel (afbeelding).
 • gietpan
  Een stalen pan, aan de binnenzijde met leem bekleed, waarin het vloeibare brons uit de smeltoven wordt opgevangen om deze vervolgens met een kraan naar de gietvorm te brengen en aldaar door kantelen uit de gieten.
 • giettemperatuur
  De gunstigste temperatuur waarbij gegoten kan worden. Deze is altijd hoger dan de smelttemperatuur.
 • gotisch klokmodel
  Klokmodel dat op het einde van de middeleeuwen in West-Europa gemeengoed werd en nog altijd het meest gangbare is. Zie ook bijenkorfmodel en suikerbroodmodel. De afbeelding toont een dergelijk model.
 • groepenindeling
  Het feit dat partialen in groepen ingedeeld kunnen worden op basis van het aantal knoopcirkels.
 • grondtoon                               
  De laagste partiaal van een klank. Zie ook boventoon.
 • grote deciem
  Een partiaal die gewoonlijk op een interval van een octaaf plus een grote terts ten opzichte van het slagtoon. Zie octaafklok.
 • grote kwartdeciem
  Een partiaal die doorgaans op een interval van een octaaf plus een grote septiem ten opzichte van de slagtoon ligt. Zie octaafklok.
 • grote terts-klok
  Een klok waarin de kleine terts-partiaal vervangen is door een grote terts. Foto.
 • grote tredeciem
  Een partiaal die doorgaans op een interval van een octaaf plus een grote sext ten opzichte van de slagtoon ligt. Zie octaafklok.
Ga naar boven