Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • deeltoon      zie partiaal.
 • deklaag
  Een vuurvaste laag die in vloeibare vorm met een kwast op de wanden van een gietvorm wordt aangebracht en vervolgens al of niet met behulp van extra warmte gedroogd wordt. Zie ook zwarten.
 • desoxyderen
  Een handeling, bijvoorbeeld het polen of fosforkoper (60% koper, 40% fosfor) in het gesmolten brons brengen, teneinde het koper vrij te maken van oxiden.
 • diachromatische beiaard
  Een beiaard waarin met het oog op de niet getempereerde stemming alle chromatische tonen verdubbeld zijn, bijvoorbeeld zowel een cis als een des enz. Er bestaat slechts één beiaard van dit type (Nieuwpoort B.).
 • diameter
  Deze wordt aan de lip van de klok gemeten en is derhalve de grootste doorsnede die de klok bezit.
 • diepgang
  De afstand waarover een manuaal of een pedaal in het beiaardklavier omlaag gedrukt kan worden.
 • ding-dong      zie ook bim-bam.           
 •       
 • direct verbindingssysteem
  Een systeem waarbij een flexibele draad de verbinding tussen toets en klepel vormt. Verandering van draadrichting wordt verkregen door de draad over een draaibaar wieltje te leiden.
 • discantklokje
  Klokje uit het hoogste octaaf van een beiaard.
 • domperrek
  De draden van klepels en hamers worden via de vloer van de klokkenkamer of het klokkenplat naar een lager gelegen verdieping geleid en wel zodanig dat niet tevens water naar beneden sijpelt. Daarom wordt boven elk doorvoergat een kokertje in de draad aangebracht dat als een paraplu de regen tegenhoudt. De afbeelding toont als voorbeeld drie van dergelijke paraplu's. In diezelfde tekening is een geleidelat opgenomen.
 • Doppler effect
  Het verschijnsel dat de toon van een geluidsbron stijgt wanneer deze zich naar ons toe beweegt, en verlaagt wanneer deze zich van ons af beweegt. Voor een luidende klok is het van ondergeschikte betekenis. Belangrijker is het bim-bam effect.
 • draadgeleider      zie geleidelat.
 • draadregelaar
  Een speciaal geconstrueerde spanwartel in de draad tussen klepel en beiaardklavier of tussen hamer en speeltrommel teneinde de juiste draadlengte te kunnen instellen en daarmee een optimale aanslag.
 • drietje         zie vast nootje.
 • dubbelslag
  Men spreekt van dubbelslag wanneer tijdens het luiden twee aanslagen zeer kort na elkaar gehoord worden. Het is het gevolg van een niet goed geconstrueerd luidsysteem.
 • dubbeloctaaf        zie octaafklok.
 • duodeciem            zie octaafklok.
Ga naar boven