Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

  • afschuimen
    Het verwijderen van de slakken die op het vloeibare brons drijven.
  • akoestische demping      zie uitwendige demping.
  • afsteken
    Het wegstoten van de lemen of ijzeren prop in de ovenmond zodat het brons uit de vlamoven of schachtoven kan lopen.
  • automatisch spel                                                    
    De bespeling van de beiaard wordt geregeld vanuit een automaat (speeltrommel, bandspeelwerk of computerspeelwerk) waarbij mechanische of elektromagnetische speelhamers de klokken aanslaan. Doorgaans wordt elk kwartier een korte melodie gegeven waarvan die op het heeluur en halfuur langer zijn dan die op de kwartieren. Verschillende speeltrommels kennen bovendien de klik, enkele noten vijf minuten voor het heel- en halfuur. De moderne speelwerken kunnen naar believen uitsluitend het vol uur geven, alleen maar het heel- en halfuur enz. Ook kennen deze een nachtuitschakeling.
Ga naar boven