beiaarden.nl--andrelehr.nl

Over carillons, gieterijen, musea,campanologie, enz.

-->

-I-

 

  • inkorten
    De klok aan de rand afdraaien, dus in hoogte verminderen, waardoor de meeste partialen in frequentie zullen stijgen.
  • inwendige demping
    De omzetting van trillingsenergie in warmte.
  • inwendige stemming
    De mate waarin de partiaal ten opzichte van elkaar zuiver klinken. Zie ook uitwendige stemming.